Tuyển dụng & phân phối mỹ phẩm Oriflame

1. Các cơ hội có thể tăng thu nhập với Oriflame

  1. Bạn sẽ được hưởng lợi nhuận tức thì là phần lợi nhuận có được do chênh lệch giữa giá bán khi bạn mua hàng với giá dành cho Tư vấn viên và bán cho khách hàng theo giá trên catalogue.
  2. Bạn sẽ được Chiết khấu cho hoạt động (PD – Personal Discount) hàng tháng trên doanh số bán hàng của các Tư vấn viên dòng thứ nhất do chính bạn tuyển dụng cũng như các tư vấn viên do các tư vấn viên dòng thứ nhất bảo trợ. Bạn cũng sẽ được hưởng PD trên doanh số bán hàng của cá nhân bạn.

 

2. Cách thức thực hiện

Tất cả các sản phẩm đều được tính thành 2 loại giá trị: Khối lượng kinh doanh (Business Value – BV) và Điểm doanh số kinh doanh (BP – Business Point).

 

 

  • Khối lượng kinh doanh (BV) là tổng doanh số bán theo giá cho Tư vấn viên không tính thuế GTGT và có thể thay đổi theo thời gian do việc điều chỉnh giá. Oriflame thanh toán Chiết khấu hoạt động (PD – Personal Discount) cho đến 21% Khối lượng kinh doanh của mỗi nhóm.

     

  • Điểm số kinh doanh (BP) là một đơn vị tính dùng trong việc tính xem tư vấn viên đạt mức Chiết khấu cho hoạt động (PD) bao nhiêu phần trăm. Hiện tại, 1 BP = 6.500 đ. BP luôn cố định nhằm đảm bảo duy trì nổ lực cần thiết để được hưởng Chiết khấu cho hoạt động. Tổng số và cơ cấu Điểm số kinh doanh trong nhóm của bạn sẽ quyết định cá nhân bạn được hưởng bao nhiêu phần trăm trong tổng số chiết khấu được hưởng.

 

Ví dụ

Giả sử doanh số bạn và của cả nhóm tính theo giá catalogue đạt 2.145.000 đ. Bạn biết rằng là BV = Tổng doanh số theo giá bán cho Tư vấn viên không tính thuế GTGT. Như vậy, để tính BV bạn phải tìm Tổng doanh số theo giá bán cho Tư vấn viên., rồi từ doanh số này bạn trừ thuế GTGT ra thì được Tư vấn viên không tính thuế GTGT. Giả sử thuế GTGT là 10%.

Vì công ty chiết khấu cho Tư vấn viên ở mức 30% nên:

Tổng DS theo giá bán TVV gồm GTGT = Tổng giá bán theo catalogue/1,3

Tổng DS theo giá bán TVV gồm GTGT = 2.145.000 đ/1,3 = 1.650.000 đ

Vì thuế GTGT là 10% nên:

Tổng DS theo giá bán TVV chưa gồm GTGT = Tổng DS theo giá bán TVV gồm GTGT/1,3 = 1.650.000 đ/1,3 = 1.500.000 đ

Như vậy, BV = 1.500.000 đ, => bạn có 1.500.000 đ/6.500 đ ~ 230 BP vì 1BP = 6.500 đ.

Đó là cách tính BV và BP.

Nói chung là bạn không phải bận tâm về cách tính này vì công ty có phần mềm thực hiện việc tính toán này một cách tự động và chính xác tuyệt đối.

Mức Chiết khấu cho hoạt động (PD) của Oriflame áp dụng cho Tư vấn viên

Điểm BP của nhóm

Tỷ lệ %

Từ 200 đến 599

3%

Từ 600 đến 1.199

5%

Từ 1.200 đến 2.399

9%

Từ 2.400 đến 3.999

12%

Từ 4.000 đến 6.599

15%

Từ 6.600 đến 9.999

18%

Từ 10.000 trở lên

21%

 

Ví dụ

Giả sử bạn tuyển dụng được 2 Tư vấn viên mà mỗi Tư vấn viên lại tuyển dụng 2 Tư vấn viên khác. Mỗi Tư vấn viên, kể cả bạn đều đạt doanh số 2.145.000 đ tạo ra BV là 1.500 và 230 BP.

Sau đây là cách tính số tiền bạn được công ty chiết khấu. Bao gồm 2 bước:

Bạn hãy xem Điểm số kinh doanh do nhóm bạn tạo ra vào cuối tháng. Điều này xác định tỷ lệ % và Chiết khấu cho hoạt động (PD) từ doanh số bán hàng cá nhân của chính bạn. Có nghĩa là Tỷ lệ phần trăm mà bạn đạt được chỉ được áp dụng cho doanh số bán hàng cá nhân của chính bạn. Đối với doanh số bán hàng cá nhân của các Tư vấn viên khác sẽ được tính trong bước 2.

Ở đây, bạn thấy là nhóm của bạn có 7 người, kể cả bạn. Mỗi người đều được 230BP. Vậy tổng BP nhóm bạn là 7x230BP=1610. Tra bảng trên, bạn thấy rằng bạn đạt mức chiết khấu 9%.

PD từ doanh số cá nhân bạn là 9%x1.500.000 = 135.000 đ

Bạn hãy xem sự chênh lệch giữa tỷ lệ 9% của bạn và các Tư vấn viên khác do cá nhân bạn tuyển dụng.

Tư vấn viên do bạn tuyển dụng là 2 người. Mỗi người này lại tuyển thêm 2 người khác. Các tư vấn viên này đểu đạt 230BP. Chỉ cần xét 2 người do bạn trực tiếp tuyển dụng thôi. 2 người này đều có BV = 3 x 230 BP = 690BP, như vậy mỗi người đều đạt tỷ lệ 6%. Kết quả là bạn chỉ được hưởng mức chệnh lệch giữa tỷ lệ của bạn với những người này là 3%.

Cụ thể, bạn hưởng mức PD là 2×3%x(3×1.500.000) = 270.000 đ từ các Tư vấn viên khác.

Tóm lại, tổng PD của bạn trong tháng là 135.000 đ + 270.000 đ.

3. Chức danh

 

Chức danh

Mức độ điều kiện

Consultant

0 – 9 %

Manager

12 – 21%

Director

21% trở lên

Nguồn: Oriflame Viet Nam


www.oriflamemientrung.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Tag Cloud

%d bloggers like this: